KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.).
  6. Uchwały Nr XXXV/879/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11
  7. Statutu Przedszkola nr 427 w Warszawie.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 427 "Kraina Radości" w Warszawie
odpowiada: Dorota Karpińska
data: 12-10-2020
wytworzył: Dorota Karpińska
data: 12-10-2020
data: 12-10-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 12-10-2020 - Edycja treści
  • 29-06-2020 - Edycja treści
  • 17-03-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 929